Klub studenata informatike
Fakultet za informatiku i računarstvo
Univerzitet Singidunum
Danijelova 32, Beograd
 
 
Facebook RSS
 
 
formats

Održana radionica #29

Objavljeno 19.10.2018. 23:59

Dana 19. 10. 2018. godine, održana je dvadeset i deveta po redu radionica u organizaciji Kluba studenata informatike sa karakterom predavanja sa demonstracijom izrade veb aplikacije korišćenjem skripting jezika PHP 7.x za Apache2 veb server sa MariaDB relacionom bazom podataka, bez organizovanja koda u MVC arhitekturu, uz upotrebu paketa dostupnih iz javnog repozitorijuma kroz Composer alat, na primeru aplikacije za pružanje podrške korisnicima proizvoda i usluga malog ili srednjeg preduzeća.

Radionicu je organizovao član KSI isaradnik Računarskog centra Univerziteta Singidunum, Milan Tair.

 
© Klub studenata informatike