Klub studenata informatike
Fakultet za informatiku i računarstvo
Univerzitet Singidunum
Danijelova 32, Beograd
 
 
Facebook RSS
 
 

Predavači

Ovde možete da pogledate spisak predavača i članova KSI koji su držali teme na radionicama pri redovnim aktivnostima i na gostujućim predavanjima:

Milan Tair
Radionice: #1, #2, #5#6, #WP1, #12, #13, #22, #27, #29
Oblasti: Programiranje, Baze podataka
Profil

Nikola Savanović
Radionice: #11, #14, #24
Oblasti: 3D animacija, video montaža
Profil

Kristian Nikolić
Radionice: #WP1, #9, #10
Oblasti: Avijacija, Zaštita, Programiranje
Profil

Srđan Miljević
Radionice: #1#2, #7
Oblasti: Programiranje, Baze podataka
Profi

Nikola Pavlović
Radionice: #23, #26, #28
Oblasti: Programiranje
GitHub

Marko Petrović
Radionice: #10, #15
Oblasti: Web programiranje
Profil

Igor Franc
Radionice: #4, #8
Oblasti: Digitalna forenzika, Programiranje
Profil

Miloš Mravik
Radionice: #25
Oblasti: Baze podataka
Profil

Miloš Ličina
Radionice: #21
Oblasti: Programiranje, Baze podataka
Profil

Dušan Marković
Radionice: #19
Oblasti: Grafički dizajn, fotografija, Internet marketing
Profil

Aleksandar Jevremovic
Radionice: #18
Oblasti: Analitika, Programiranje
Profil

Uroš Aleksić
Radionice: #3
Oblasti: Programiranje, Baze podataka
Profil

 
© Klub studenata informatike