Klub studenata informatike
Fakultet za informatiku i računarstvo
Univerzitet Singidunum
Danijelova 32, Beograd
 
 
Facebook RSS
 
 

O Klubu

Klub studenata informatike (KSI) je osnovan 2012. godine na Fakultetu za informatiku i računarstvo, sa ciljem lakše razmene iskustava, znanja, upravljanja i promovisanja studentskih projekata, lakšeg uspostavljanja saradnje i komunikacije sa sličnim studentskim klubovima u zemlji i inostranstvu. Klub svoj cilj ostvaruje kroz organizaciju radionica, aktivnosti, projekata i drugih vidova saradnje među studentima svih godina osnovnih studija Fakulteta za informatiku in računarstvo i informacioni-tehnoloških smerova master studija.

Klub funkcioniše kao nezavisna studentska organizacija pri Univerzitetu Singidunum, osnovana na inicijativu osnivača i uz podršku Fakulteta za informatiku i računarstvo i Računarskog centra, odobrenu od strane uprave Univerziteta Singidunum.

Članovi kluba mogu da budu svi studenti Fakulteta za informatiku i računarstvo koji podnesu zahtev za članstvo, nakon čega će biti redovno obaveštavani o aktivnostima kluba u pogledu organizacije radionica, gostujućih predavanja, pokrenutih projekata itd.

Koristi od članstva u Klubu studenata informatike su:

  1. Stiču iskustvo kroz izradu projekata, kao i nova znanja iz oblasti IT.
  2. Materijal, znanja i iskustva stečena izradom projekata koriste za izradu diplomskih radova.
  3. Projekte mogu navesti u portfolio, od čega imaju koristi prilikom apliciranja za posao.
  4. Članovi se na radionicama upoznaju sa novim tehnologijama i nova stiču znanja.
  5. Informisanje o aktuelnim temama i informacionih tehnologija od gostujućih predavača.
  6. Mogućnost da kroz KSI budu obavešteni i da učestvuju u drugim IT dešavanjima.

KSI za zainteresovane članove, na kraju svakog semestra organizuje projekte sa ciljem dobijanja konkretnih proizvoda, a članovi kluba se samostalno organizuju u timove koji rade na realizovanju projekata iz raznih oblasti informacionih tehnologija.

 
© Klub studenata informatike