Klub studenata informatike
Fakultet za informatiku i računarstvo
Univerzitet Singidunum
Danijelova 32, Beograd
 
 
Facebook RSS
 
 

Projekti

Na kraju svakog semestra organizuju se projekti sa ciljem dobijanja konkretnog proizvoda, na osnovu prethodno stečenog znanja. Članovi kluba se organizuju u timove koji rade na realizovanju projekata iz raznih oblasti informacionih tehnologija.

Neki od realizovanih projekata su:

  • Super Simple Java HTML server
  • IPv6 network calculator
 
© Klub studenata informatike