Klub studenata informatike
Fakultet za informatiku i računarstvo
Univerzitet Singidunum
Danijelova 32, Beograd
 
 
Facebook RSS
 
 

Koristi od članstva

  1. Članstvom u klubu studenti stiču iskustvo rada u timu na izradi projekata, stiču nova i interesantna znanja iz raznih oblasti informacionih tehnologija.
  2. Studenti, članovi kluba rade na izradi projekata i na taj način obezbeđuju materijal, znanja i iskustva koji mogu da iskoriste i primene za izradu svojih diplomskih radova, ukoliko vode određeni projekat u klubu, taj projekat može da bude njihov diplomski rad.
  3. Članovi kluba će moći u svoj portfolio da navedu da su radili na izradi proizvoda koji nastanu kroz realizaciju projekata u klubu, od čega takođe mogu da imaju koristi prilikom apliciranja za posao.
  4. Klub studenata informatike najmanje jednom mesečno organizuje praktičnu i teorijsku radionicu na kojoj se učesnici radionica upoznaju sa novim tehnologijama, stičnu praktično iskustvo i tehnike programiranja, projektivanja i razmišljanja kada su u pitanju informatička znanja.
  5. Članovi kluba imaju priliku da saznaju o najaktuelnijim temama u oblasti informacionih tehnologija od stručnjaka koje će KSI u saradnji sa Fakultetom za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum dovoditi da održavaju gostujuća predavanja u okviru vanrednih aktivnosti.
  6. Pored ovih aktivnosti, svoje članove KSI obaveštava o svim značajnim IT događajima koji se održavaju pri Univerzitetu Sinigudnum, tako da uvek imaju mogućnost da pravovremeno reaguju i prijave se kako bi rezervisali mesta na takvim skupovima, seminarima i prezentacijama IT rešenja, trendova i usluga na domaćem i stranom tržištu.
 
© Klub studenata informatike