Klub studenata informatike
Fakultet za informatiku i računarstvo
Univerzitet Singidunum
Danijelova 32, Beograd
 
 
Facebook RSS
 
 

Posts Tagged ‘singidunum’:


Održana radionica #18

Objavljeno 03.11.2016. 15:16

Dana 2. novembra 2016. godine, održana je osamnaesta radionica u organizaciji Kluba studenata informatike na temu “Optimizacija korisničkog interfejsa praćenjem ponašanja korisnika”.

KSI radionica #18

Objavljeno 06.05.2016. 11:30

Pozivamo sve članove KSI da se prijave za KSI radionicu #18 na temu “Optimizacija korisničkog interfejsa praćenjem ponašanja korisnika”. Teme koje će biti pokrivene ovom radionicom su: Praćenje iskustva korisnika; Optimizacija korisničkog interfejsa; Fitovi zakoni; Praćenje pogleda korisnika; Praćenje kursora miša; Ponovno pregledanje sesija; Vizualizacija; Performanse.

Specijalna KSI radionica za sve studente Univerziteta Singidunum

Objavljeno 22.02.2016. 11:45

Klub studenata informatike u saradnji sa Računarskim centrom i Studentskim parlamentom Univerziteta Singidunum organizuje specijalnu KSI radionicu na temu “Izrada veb sajtova pomoću WordPress CMS-a” za studente svih godina integrisanih fakulteta Univerziteta Singidunum.

 
© Klub studenata informatike