Klub studenata informatike
Fakultet za informatiku i računarstvo
Univerzitet Singidunum
Danijelova 32, Beograd
 
 
Facebook RSS
 
 

Posts Tagged ‘CSS3’:


Održana radionica #29

Objavljeno 19.10.2018. 23:59

Dana 19. 10. 2018. godine, održana je dvadeset i deveta po redu radionica u organizaciji Kluba studenata informatike sa karakterom predavanja sa demonstracijom izrade veb aplikacije korišćenjem skripting jezika PHP 7.x za Apache2 veb server sa MariaDB relacionom bazom podataka, bez organizovanja koda u MVC arhitekturu, uz upotrebu paketa dostupnih iz javnog repozitorijuma kroz Composer

(More)…

KSI radionica #29

Objavljeno 12.10.2018. 15:11

Obaveštavamo sve članove KSI da će se u petak, 19. 10. 2018. godine održati 29. po redu KSI radionica.

Održana radionica #12

Objavljeno 11.06.2015. 20:00

U periodu od 8. juna do 11. juna 2015. godine, održana je dvanaesta radionica iz tri dela u organizaciji Kluba studenata informatike na temu “HTML5 tehnologije za dizajn korisničkog interfejsa (HTML5, CSS3, JavaScript)”. Radionicu je vodio saradnik Računarskog centra, Milan Tair.

 
© Klub studenata informatike