Klub studenata informatike
Fakultet za informatiku i računarstvo
Univerzitet Singidunum
Danijelova 32, Beograd
 
 
Facebook RSS
 
 

Aktivnosti

Klub organizuje aktivnosti u prostorijama Univerziteta Singidunum u vidu radionica koje imaju za cilj da članove kluba upoznaju sa novim i interesantnim tehnologijama, sistemima i drugim temama iz oblasti informacionih tehnologija.

Radionice se organizuju dva puta mesečno, u dogovorenom terminu, u elektronskim učionicama na Univerzitetu Singidunum u Danijelovoj 32.

Predavači su članovi kluba čije su teme izabrane od strane ostalih članova u postupku glasanja za željenu temu od predloženih pre svakog ciklusa održavanja radionica. Ukoliko ste član kluba koji želi da podeli svoje znanje sa kolegama i održi radionicu potrebno je da prijavite temu slanjem maila predsedniku kluba.

Nakon svake održane radionice prateći materijal će biti poslat članovima na njihove email adrese.

 
© Klub studenata informatike