Klub studenata informatike
Fakultet za informatiku i računarstvo
Univerzitet Singidunum
Danijelova 32, Beograd
 
 
Facebook RSS
 
 
formats

Održana radionica #25

Objavljeno 21.07.2017. 14:15

Dana 21. jula 2017. godine, održana je dvadeset i peta radionica u organizaciji Kluba studenata informatike na temu “Osnove dokument-orijentisanih baza podataka na primeru MongoDB”.

Radionicu je organizovao član KSI i student na praksi u Računarskom centru Univerziteta Singidunum, Miloš Mravik.

 
© Klub studenata informatike