Klub studenata informatike
Fakultet za informatiku i računarstvo
Univerzitet Singidunum
Danijelova 32, Beograd
 
 
Facebook RSS
 
 

Posts Tagged ‘spark’:


KSI radionica #17 – Spark

Objavljeno 04.04.2016. 15:55

Nakon uspešno pokrenute Big Data R&D inicijative, u okviru Kluba studenata informatike, organizuje se Spark radionica za sve zainteresovane studente Univerziteta Singidunum.

Pokreće se Big Data R&D inicijativa na Univerzitetu Singidunum!

Objavljeno 07.03.2016. 14:37

Ideja Big Data Research & Development inicijative je da se na Univerzitetu Singidunum kreira jezgro za razvoj Big Data Analytics rešenja za potrebe istraživanja i tržišta. Studenti koji budu prepoznali sebe u radu sa novim Big Data tehnologijama (Hadoop, Storm, Spark, Hive), imaće prilike da budu vođeni od strane mentora, da rade na realnim studijama slučaja, da budu uključeni u istraživačke radove,

(More)…

 
© Klub studenata informatike