Klub studenata informatike
Fakultet za informatiku i računarstvo
Univerzitet Singidunum
Danijelova 32, Beograd
 
 
Facebook RSS
 
 
formats

KSI radionica #23

Objavljeno 27.04.2017. 09:09

Pozivamo sve članove KSI da se prijave za KSI radionicu #23 na temu “Sistem za dopisivanje korišćenjem Java soketa”.

Na ovoj KSI radionici će biti pokazan rad sa Java soketima (Java sockets) kroz primer pravljenja sistema za dopisivanje. Sistem se sastoji iz serverske aplikacije i klijentskih aplikacija. Serverska aplikacija se vezuje za određeni port na IP adresi računara na kojem se pokreće. Klijentske aplikacije uspostavljaju konekciju sa serverom. Sistem je realizovan tako da omogućava razmenu poruka između klijentskih aplikacija povezanih na server. Na KSI radionici će biti pokazan postupak razvoja ovakvog sistema i aplikacija za serversku i klijentsku stranu od samog početka.

Ova KSI radionica ima za cilj da polaznike upozna sa sledećim oblastima:

  • Mrežna komunikacija;
  • Programiranje aplikacija za razmenu podataka preko Interneta;
  • Napredne tehnike kontrole tokova Java programa i korišćenje višenitnog programskog pristupa.

KSI radionica je zakazana za utorak, 9.05.2017. godine od 9:00 do 12:00 u elektronskoj učionici E-02 u Danijelovoj 32.

Molimo sve zainteresovane članove KSI da se zbog organizacije radionice prijave za prisustvo na linku ksi.singidunum.ac.rs/prijava.

Broj mesta je ograničen na 35 polaznika.

Studenti koji nisu članovi Kluba studenata informatike treba prvo da se prijave za članstvo u klubu. Sve informacije o članstvu i o načinu prijave možete naći na linku ksi.singidunum.ac.rs.

Posebne napomene

Od članova KSI koji se prijave za radionicu se očekuje sledeće:

  • Da su motivisani i da žele da stiču nova znanja;
  • Da imaju predznanje Java programskog jezika.

 

 
© Klub studenata informatike